ATI SE

Leverant?r av specialmaterial och -komponenter

Allegheny Technologies Incorporated ?r en av v?rdens st?rsta och mest diversifierade producenterna av specialmaterial och -komponenter i v?rlden med med en oms?ttning p? ca 3,5 miljarder USD under de senaste tolv m?naderna. ATI har ca 9600 heltidsanst?llda ?ver hela v?rlden och anv?nder innovativ teknik f?r att erbjuda en l?ng rad specialmateriall?sningar p? den globala marknaden.

V?ra viktigaste marknader ?r flyg och f?rsvar, olja och gas/kemisk processindustri, elenergi, l?kemedelsbranschen, bilindustrin, livsmedelsutrustning och vitvaror, byggbranschen och gruvindustrin.

V?ra produkter innefattar titan och titanlegeringar, nickelbaserade legeringar och superlegeringar, tekniskt smide och gjutgods, zirkonium, hafnium, nioblegeringar, kornorienterat elektriskt st?l, rostfritt st?l och specialst?l.

Marknader

Vi fokuserar v?r avancerade specialmaterialteknik, o?vertr?ffade tillverkningskapacitet och v?ra innovativa produkter f?r att kunna tillhandah?lla den globala marknaden med mycket diversifierade produkterbjudanden... L?s mer om ATI:s marknader >


ATI Produkter

Produkter i specialmetall

F?r att v?xa i v?rldens viktigaste branscher – flyg och f?rsvar, olja och gas/kemisk processindustri, l?kemedelsbranschen, bilindustrin, byggbranschen och gruvn?ringen, livsmedelsutrustning och vitvaror, transport- och elektronikbranscherna – p? l?sningar som ?r tillverkade av avancerade specialmaterial.

ATI:s specialmaterial

ATI:s specialmetallprodukter ?r de legeringar, near net shape produkter och komponenter som uppfyller dessa krav. ATI tillverkar dessa material i ett brett spektrum av f?rger och former och kemiska sammans?ttningar, genom en leveranskedja som st?r bakom v?rt ?tagande att leverera vid varje steg l?ngs v?gen, fr?n prim?r metall till applikationsf?rdiga komponenter.

V?ra specialmetallprodukter har unika och v?rdefulla egenskaper, till exempel korrosions- och v?rmebest?ndighet, l?g vikt, styrka, h?rdhet och formbarhet. De innefattar titan och titanlegeringar, nickel- och koboltbaserade superlegeringar, rostfritt st?l och specialst?l, kornorienterat elektriskt st?l, armeringsmaterial, zirkonium och relaterade legeringar.

Produktformer

Vi producerar specialmetallprodukter som valsade pl?tar, lindat material, band och Precision Rolled Strip?-produkter och folier. Dessutom producerar vi l?nga produkter i tackor, vals?mne, st?nger, tr?d, f?stdon, former, profiler och s?ml?sa r?r.

Near Net Shape, komponenter och maskinbearbetningsl?sningar

V?rt engagemang f?r en fullst?ndig leveranskedja inom ATI innefattar ?ven former som near net shape pulvermetallprodukter, modernt utvecklade och tekniskt komplext smide, gjutgods, bearbetade komponenter och en komplett portf?lj med den forskning, testning och certifiering som kr?vs f?r att m?ta dina moderna ink?pskrav.

Kompletta l?sningar. Avancerad teknik. Integrerade resurser. En solid och komplett leverant?rskedja som ?r fokuserad p? dina till?mpningar. N?r v?rlden blir allt mer komplex ?r det mer rimligt ?n n?gonsin att f?rlita sig p? ATI:s specialmetallprodukter f?r dagens och morgondagens v?xande globala branscher.

Legeringar/halvf?rdiga produkter

 • Titan
 • Nickel/kobolt
 • Rostfritt st?l
 • Kornorienterat elektriskt st?l
 • Zirkon
 • Legeringar i niob, hafnium, tantal, volfram, tungsten och vanadin
 • Armeringsmaterial

Near Net Shape produkter

 • Smide
 • Gjutgods
 • Pulvermetall

Komponenter

 • Maskinbearbetade komponenter

ATI Marknader

??ATI tillhandah?ller avancerade specialprodukter i metall och tj?nster f?r en m?ngd globala marknader. V?ra ledande teknikmetaller innefattar titan och titanlegeringar, nickelbaserade legeringar och superlegeringar, kornorienterat elektriskt st?l, rostfritt st?l och specialst?l, zirkonium och relaterade legeringar. Vi erbjuder ?ven smide, gjutgods och maskinbearbetning.

Flyg och f?rsvar

Flyg

ATI integrerar historisk kapacitet med de bepr?vade avancerade metall- och tillverkningsresurser som kr?vs f?r att tillverka kommersiella och milit?ra...

F?rsvar

ATI ?r en ledande amerikansk tillverkare av en l?ng rad specialmetaller och armeringsl?sningar f?r milit?ren och f?rsvarsindustrin...

Olja och gas/kemisk bearbetning

Olja och gas

ATI levererar korrosionsbest?ndiga material med h?g h?llfasthet f?r utmanande prospektering, borrning, produktion...

Kemisk bearbetning

ATI tillverkar det mest m?ngsidiga utbudet av material f?r kemiska processer, inklusive nickelbaserade legeringar, rostfritt st?l och...

Elektrisk energi

Effektf?rdelning

ATI ?r en ledande producent av kornorienterat elektriskt st?l f?r krafttransformatorer, samt f?r ett komplett sortiment av rostfritt st?l och...

Elektrisk energi

V?rt titan och v?ra titanlegeringar, nickellegeringar och v?rt gjutj?rn anv?nds i elektriska till?mpningar med kol, k?rnkraft, naturgas och...

Andra stora marknader

Bilindustrin

ATI erbjuder ett komplett utbud av nickellegeringar, rostfritt st?l och andra specialmetaller f?r bilindustrin...

Entreprenad och gruvdrift

ATI:s produkter i smide, rostfritt st?l och andra specialmetaller ger h?gpresterande, kostnadseffektiva...

Elektronik och kommunikation

ATI tillverkar legeringar med unika elektriska, magnetiska, kosmetiska och korrosionsresistenta egenskaper...

Livsmedelsutrustning och vitvaror

Ekonomin, formbarheten, estetiken och korrosionsbest?ndigheten hos rostfritt st?l har gjort materialet till ett...

L?kemedel

ATI:s specialmetaller ?r byggstenar i m?nga av den moderna industrins mirakel. Fr?n kn?- och h?ftimplantat till...

ATI F?retag

Med v?r breda produktportf?lj, erfarenhet och o?vertr?ffade tillverkningskapacitet ?r det viktigaste f?r v?ra kunder vad v?ra f?retag har gemensamt: en historia av innovationer, v?r branschledande position och v?rt kundfokus.

Oavsett om du arbetar direkt med ett ATI-f?retag eller arbetar med flera f?retag som samarbetar som ett team i en ATI-marknadssektor kommer du att f? uppleva v?rt fokus och v?ra gemensamma v?rderingar. Och du kommer att dra nytta av tillg?ngen till alla de resurser och den erfarenhet som finns i den s?kra och omfattande ATI-f?rs?rjningskedjan.

De branscher ATI ?r verksamt inom innefattar:

 • ATI:s gjutna produkter
 • ATI:s valsade platta produkter
 • ATI:s smidda produkter
 • ATI:s specifika legeringar och komponenter
 • ATI:s flowform-produkter
 • ATI:s specialmaterial
 • ATI:s pulvermaterial

Kontakta oss

Kontakta

ATI - Scandinavia Office

Vassbonnyn 7-P.b. 260

1411 Kolbotn

Kolbotn, Norway 1411

Phone: 011-47-66-80-06-41